Facer Memoria

Facer Memoria é un proxecto escénico e vivencial no que diluímos os límites entre o escenario e o patio de butacas. Brindámoslle voz ao público para contar no teatro as súas lembranzas.

Podcast

Un podcast de historias
contadas en primeira
persoa.

T01

Facendo Memoria

Neste primeiro episodio de presentación, Paula Carballeira introduce algunhas cuestións arredor da expresión que lle dá título ao proxecto.

Edicións

A primeira edición de Facer Memoria tivo lugar no ano 2021 cun carácter exclusivamente presencial. Na segunda edición incluímos a creación dunha serie de podcast nos que recollemos as historias que se compartiron durante os encontros. O obxectivo do proxecto é realizar un total de catro edicións presenciais, é dicir, uns 14 episodios da serie podcast, que ofrezan unha panorámica ampla sobre os cambios, as costumes, os modos de vida e a tradición oral de todo o país.

Equipo

En Berrobambán dedicámonos ás artes escénicas, pero para un proxecto coma este consideramos imprescindible contar coa participación de persoas que proceden de ámbitos diferentes aos puramente teatrais. En Facer Memoria, cambiamos a escenografía pola historia e a iluminación pola edición de son e vídeo.