En escena

Doppelgänger

Ao meu lado sinto alguén que non son eu, pero que se me parece, como unha sombra ou un reflexo. Mírame, xúlgame, quéreme, ódiame. Vivimos no mesmo país, pero temos ideas opostas. É o meu rival, a miña inimiga, o meu inimigo. Eu son o seu rival, a súa inimiga, o seu inimigo. Está no outro bando. Estou no outro bando. Quero destruíla, quero destruílo e ao mesmo tempo necesítoa, necesítoo. É el ou eu. Son eu ou ela. É a guerra. A Guerra Civil. É a miña conciencia. É a miña memoria. É o meu esquecemento. É a posibilidade…


Xurdefet

Calquera día é bo para unha festa, aínda que a túa nai non queira que saias da casa, por se te mollas, por se te ensuxas, por se alguén te leva, por se non atopas o camiño de volta, por se… Unha muller, que foi nena hai algún tempo, volve ao patio da súa casa e lembra un día de festa no que descubriu que os animais tiñan preocupacións moi semellantes ás súas: non querían medrar nunha gaiola, non querían que os insultasen, non querían aburrirse, non querían xogar sen compañía. Partimos do seu poema Jour de fête, para realizar…


Adeshoras

Berrobambán regresa ao territorio mudo, á linguaxe visual, ao humor sen palabras que lle valeu o recoñecemento internacional e faino, nesta ocasión, da man de dúas recoñecidas mulleres do teatro galego: Paula Carballeira e Nuria Sanz. Nalgún lugar, lonxe de todo, ao caer a noite, unha muller le un libro que parece conter as historias do mundo enteiro. A música acompáñaa na soidade. Soan badaladas. Anuncian un baile?. Un lobo ouvea. Está a porta pechada con chave? Leva tantos anos ás costas, esa muller, que xa non lembra quen é. Precisamente por iso pode xogar a ser quen ela queira.…


Histórico